Công bố thông tin thay đổi nhân sự: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin thay đổi nhân sự: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kể từ 01/8/2023, ông Phạm Đăng Phú – thành viên Ban quản lý vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty. Chi tiết thông tin, Biên bản, Nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Phạm Đăng Phú vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1vd1aqyRfOtLGvHxHGNgnOHh-X5U2p88w/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *