Công bố thông tin thay đổi nhân sự: Giám đốc điều hành

Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin thay đổi nhân sự: Giám đốc điều hành. Kể từ 01/8/2023, ông Phạm Xuân Phi – thành viên Ban quản lý vồn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam, Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành. Chi tiết thông tin, Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phạm Xuân Phi vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1hzQkxJyF3vbMG-TII3oNu9lq-MYoqLg-/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *