CÔNG BỐ THÔNG TIN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần cơ khí Mạo khê – Vinacomin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở…