Công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin Công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. Chi tiết vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1EF1OXURvL1hCjo1TqsSm_7T39iTgnszk/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *