CÔNG BỐ THÔNG TIN: BỔ NHIỆM CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin Công bố thông tin bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Khánh Hà. Chi tiết Quyết định bổ nhiệm xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/10CszbyMWzANOuRSnMrJZNtci-9xfnqtf/view?usp=sharing và Nghị quyết của Hội đồng quản trị: https://drive.google.com/file/d/1QJ7fPOJtmDauyozbMbPr5wExjneU4k06/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *