CÔNG BỐ THÔNG TIN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần cơ khí Mạo khê – Vinacomin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Chi tiết xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1woxVOYkSb5TJ1T5a1lqZY9-hYywPOGIM/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *