CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1bOtgWpFZmwLzobeiZJrPv4O1iTvfsHb2/view?usp=sharing. Thông báo số 637/TB-VSD ngày 04/03/2021: https://drive.google.com/file/d/1PqX04Y3JQwOuAw0J9fe9BnqEth8yHGlR/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *