Hưởng ứng tháng hành động về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ nhất và tháng công nhân năm 2017

Hưởng ứng tháng hành động về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ nhất và tháng công nhân năm 2017
Ngày 04/05/2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê -vinacomin tổ chức lễ phát động tháng hành động về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ nhất và tháng công nhân năm 2017

(Đồng chí Giám đốc Nguyễn Hải Long đọc diễn văn phát động)

( Đồng chí Phạm Ngọc Thu - Cán bộ AT diễn thuyết chương trình hành động hưởng ứng tháng hành động về AT-VSLĐ-PCCN năm 2017)

Tác giả bài viết: VP