Danh mục các sản phẩm, dịch vụ do Cơ khí TKV sản xuất, cung cấp

Ngày 6/3/2017, Tập đoàn đã ban hành Danh mục các sản phẩm, dịch vụ do Cơ khí TKV sản xuất, cung cấp để các đơn vị có nhu cầu biết và phối hợp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tác giả bài viết: P.V

Nguồn tin: Vinacomin.vn