Tổng kết đợt thi đua trọng điểm( từ 1/8/2015-30/11/2015)

Tổng kết đợt thi đua trọng điểm( từ 1/8/2015-30/11/2015)
Hoàn thành các chỉ tiêu KHSX KD năm trước ngày 30/11/2015 và xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp

                    (Đ/C Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lê)

Ngày 30/07/2015, Công ty tổ chức Phát động đợt thi đua trọng điểm thời gian 120 ngày từ ngày 1/8/2015 đến 30/11/2015 với mục tiêu: Hoàn thành các chỉ tiêu KHSX KD năm trước ngày 30/11/2015 và xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp, với các tiêu chí đánh giá sau đây:
1.       Doanh thu đến hết ngày 30/11/2015 đạt 171 tỷ đ, hoàn thành KH năm.
2.       Đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.
3.       Thực hiện tốt Nội quy của Công ty góp phần xây dựng phát triển Văn hóa Doanh nghiệp.
Sau thời gian 120 ngày triển khai thực hiện, đến nay đợt thi đua trọng điểm đã kết thúc, đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tác giả bài viết: Văn phòng

Nguồn tin: Văn Phòng