Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 26/04/2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Một số hình ảnh tiêu biểu của đại hội

                                 ( Đồng chí Giám đốc Nguyễn Hải Long phát biểu)
Các đồng chí cán bộ chuyên môn đọc báo cáo

Tác giả bài viết: VP

Nguồn tin: Văn Phòng