Phát động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015

Phát động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015
Ngày 16/3/2015, Công ty Cổ phần Cơ khí mạo Khê – Vinacomin đã tổ chức lễ phát động Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động.
"Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc" là chủ đề của Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 được phát động ngày 16/3, tại trụ sở Công ty.

Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin phát biểu tại lễ phát động.
Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Công ty nhấn mạnh trong thời gian tới, các đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 29/CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện các quy định, hướng dẫn của Luật phòng cháy, chữa cháy; Bộ Luật lao động năm 2012; chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. Các đơn vị đổi mới mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chú trọng hơn nữa việc huấn luyện các kỹ năng, hướng dẫn cụ thể cho người lao động; lồng ghép các chương trình an toàn, vệ sinh lao động với các chương trình phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc phòng ngừa, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc. Mỗi đơn vị, mỗi người lao động cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc thực thi pháp luật, các quy trình, biện pháp làm việc an toàn để phòng tránh nguy cơ, rủi ro
thường hay xảy ra trong sử dụng điện, trong sản xuất.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hải

Nguồn tin: Văn Phòng