Công bố thông tin thay đổi nhân sự trưởng ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin công bố thông tin thay đổi nhân sự trưởng ban kiểm soát Công ty:

  1. Thông báo thay đổi nhân sự. Chi tiết vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/11cz_aAQuIk40xv9Nt0fCm6RRWpuJEZmK/view?usp=sharing
  2. Cung cấp thông tin bà Nguyễn Thị Lan Anh. Chi tiết vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1mIGI0E9SDo_F4grFXh0pi0ilwNB6y2td/view?usp=sharing
  3. Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát. Chi tiết vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1_YphcF1aH0KozuGMr0Fqv9hAfgEQHhqz/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *