Công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/11/2023.

  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết vui lòng xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1TrpOjsbwKA0615pTDjllbk4kfUbdHRSE/view?usp=drive_link
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết vui lòng xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1J7T–_bW1pcn5LpGgHUfKRdqwa1AoSzJ/view?usp=drive_link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *