Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

  1. Thông báo Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết vui lòng xem tại đường dẫn:https://drive.google.com/file/d/1WgObTYpyut9Zaw0bm0hK-Z6GtM-p4v7m/view?usp=sharing
  2. Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1giPyIQ42M7U2yzsek5oAKoo7bhmcFq36/view?usp=sharing
  3. Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1W2eUoX3DVjXg1tkcYZTNFK-7KwIDTcgV/view?usp=drive_link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *